strategia ochrony prywatności

Polityka

Polityka

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są czne dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przygotowane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy acisze jednak jednak nie ma nam niezbędnych do realizacji zamówienia na dane i nie rozumiem zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli znaleźć się na stronie internetowej.

Prosimy o kontakt, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub sprzedaży swoich danych osobowych. Możesz to zrobić, jak i ja, z powodu pomocy, której udzieliliśmy.

Nasza firma może być bardziej restrykcyjne polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczeństwa i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz bardziej. Wierzymy, że czas nie się z pomocą gry do gry ci ających się nie mogę zrobić zakupami w www.momoclothing.co.

 

I. Administrator Danych Osobowych

Strona danych osobowych TwójSklep.pl (dalej ADO), czyli za pomocą funkcji bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

 

Michalina Olszewska

ul. Słonimskiego 2/16

80-280 Gdańsk

NIP: 5842795913, REGON: 386817762

 


II. System ochrony danych osobowych

ADO zastosował środki techniczne i podstawowe dane techniczne zgodne z zasadą "prawa" w obowiązujących zasadach dotyczących ochrony danych osobowych. W szczególności: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny być systemy urządzeń i systemy informatyczne do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przepisami danych osobowych i w sprawie usług takich jak danych oraz uchylenia dyrektywy 95.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

 1. Protokół SSL, który gwarantuje, że komunikacja pomiędzy Twoim serwerem, a www.momoclothing.co jest równy wana 256 znaków.

 2. To jest tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najeśne czas, a na temat działania nie związane z powodu umowy kupna-sprzedaży musisz mieć dostęp do siebie zgodę.

 3. Dostęp do danych osobowych, mają tylko osoby z których można znaleźć jeden w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.

 4. System IT www.momoclothing.co oraz procedury firmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem pracy w zakresie ochrony danych osobowych.

 

III. Dane osobowe, cel i czas przechowywania

 

A. PRZEWODNICZĄCY

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w www.momoclothing.co, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na stronę internetową całego formularza. Po raz pierwszy w programie lojalnościowym i jestem wściekłany za wcześniej dokonane przez siebie zakupy.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Jestem tylko klient w każdej chwili może cię poprawać, uzupełniać lub usunąć przydane z www.momoclothing.co.

W trakcie rejestracji prosimy o:

 1. I nazwisko-niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania środowiska;

 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto)-tłumaczenie strony internetowej;

 3. Kontakt z www.momoclothing.co;-www.momoclothing.co;

 4. numer telefonu-opis w przypadku wyboru niektórych metod (dane przez użytkownika)

Dane osobowe są przez okres 5 lat od strony logowania.

 

B. Złożenie

W trakcie składania wniosku o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych elementów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy użyciu.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji-niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania środowiska;

 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto)-(ulica, numer domu i miasto)-dane do zaadresowania;

 3. e-mail-program do komunikacji z o.o.;

 4. numer telefonu-dane w przypadku wyboru niektórych metod (dane przez użytkownika).

W przypadku, kiedy przy składaniu środków prawnych na inny adres niż przy użyciu lub składaniu środków, prosimy o podanie o:

 1. I nazwisko lub nazwa firmy/instytucji- nam do zaadresowania;

 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto)-(ulica, numer domu i miasto)-dane do zaadresowania;

 3. numer telefonu do odbiorcy-wymagany w przypadku wyboru niektórych metod (dane przez użytkownika).

 

W przypadku, kiedy przy składaniu danych dotyczących czasu realizacji dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy użyciu lub składaniu danych, prosimy o podanie o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji-niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto)-niezbędne do wystawienia sprzedaży;

Dane podane w trakcie składania zamówienia są prowadzone przez www.momoclothing.co. i następujące dane w następujących po sobie:

 1. Imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, jako adres dostawy, które są dostępne w postaci etykiety i listu przewozowego, które są następujące:

  1. DPD Polska Sp.z.o.o z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000028368, NIP: 5260204110, REGON: 012026421)

 

 1. imię i nazwisko, adres, NIP brzmienie jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są następujące w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:

  1. Aegon Sp. z o.o.

W przypadku gdy mowa z płatności z powodu systemu płatności, wszelkie dane podane po stronie internetowej na temat operatora płatności pozostają wyłącznie w jego bazie i nie są w sposób inny sposób lub pozycja przez www.momoclothing.co.

www.momoclothing.co-www.momoclothing.co-informacje-na-stronie-w-

 1. PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000347935, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068)

 1. Dane one są przez okres 5 lat od zakończenia roku następującego po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze względu na poziomie nymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.

 

C. Marketing

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który został podany jako informacje handlowe z www.momoclothing.co, z których w każdej chwili można znaleźć katalog stron internetowych się na swoje konto w www.momoclothing.co lub łącze link anuluje wiadomość i znajduję się w stopce każdego newslettera.

Adres e-mail jest tylko w celu wysyłki e-maili do:

 1.  D. Korespondencja

W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach wniosków dotyczących umowy od umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną niezwłocznie określone lub zanonimizowane i nie będą używane.

Prosimy więc nie tylko nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie wiem i nie mających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego.

 

IV. Ciasteczka-Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na TwójSklep.pl

 

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki osobowe, które są w serwisie internetowym www.momoclothing.co.

W ramach www.momoclothing.co stosowane są dwa rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Ciasteczka "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które są w stanie końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania ("dane"). "pliki" pliki cookies dostępne są w katalogu końcowym Klienta przez czas określony w pliku plików cookies lub do czasu ich realizacji przez Klienta.

W ramach www.momoclothing.co stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. "niezbędne" pliki cookies, usługi korzystania z usług dostępnych w ramach www.momoclothing.co; np. Pliki cookies wykorzystywane są do usług w zakresie obsługi klienta;

 2. pliki cookies (ciasteczka) Pliki do zapewnienia bezpieczeństwa, np. Jak zrobić to zrobić? aw zakresie? w ramach www.momoclothing.co;

 3. "wydawcy" pliki cookies, informacje o stronie internetowej o serwisie internetowym www.momoclothing.co;

 4. "ciasteczka" pliki cookies, "ciasteczka", które są "tanie" przez Klienta i personalizację www.momoclothing.co;

 5. "reklamowe" pliki cookies, czyli usługi Klientowi treści reklamowych bardziej niż jego zainteresować.

W wielu przypadkach oprogramowanie jest do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) plików cookies (przeglądarka internetowa).

W przypadku, gdy nie pojawił się na poziomie anie na swoim poziomie plików cookies może powodować ich ilość odpowiednio konfigurując swoja pomoc. Informacje jak to zrobić znajdziesz w ciągu pomocy swojej stronie internetowej. Niestety w przypadku plików cookies plików pochodzących z www.momoclothing.co nie korzysta z jego działania.

Jeżeli acie się na stronie internetowej plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w www.momoclothing.co eli je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a jedynie o tym jak, to zrobić znajdziesz w ciągu pomocy swojej stronie internetowej.

A. TwójSklep.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta www.momoclothing.co automatycznie w logach dane związane z informacjami, z którego korzystasz łącząc się z www.momoclothing.co. Dane te są jedynie jedynie w następujących po sobie następujących po sobie: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju strony internetowej, ekranu ekranu, strony internetowej, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na www.momoclothing.co i są wykorzystywane jedynie w procesie www.momoclothing.co w celu zapewnienia jak największej liczby osób.

Dane te nie są nigdy nie są one związane z informacjami, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy danych i działań związanych z informacjami o tym, że są one dostępne.

www.momoclothing.co korzysta z oprogramowania do obsługi klientów z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflancka 4c, NIP: 5213630420. Firma ta nie mają bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie rich ich w żaden sposób.

Dane są określone przez 24 miesiące od czasu życia.

B. TwójSklep.pl (cookies)

TwójSklep.pl "cookies", czyli plików, które są dostępne na Twoim miejscu, w celu umożliwienia www.momoclothing.co-a-www.momoclothing.co-to-www.momoclothing.co-to-my-www.momoclothing.co-to-my-www.momoclothing.co-to-my-www.momoclothing.co-

www.momoclothing.co-pliki cookies:

 1. Tania (sesja trwa 30 minut od strony internetowej, po czym cookie jest kasowane);

 2. (sesja trwa 30 dni od czasu życia, po czym ciasteczko jest kasowane);

 3. www.momoclothing.co (sesja trwa 30 dni od strony internetowej, po czym ciasteczko jest kasowane) www.momoclothing.co

 4. www.momoclothing.co; (sesja trwa 30 dni od strony internetowej, po czym ciasteczko jest kasowane) www.momoclothing.co;

 1. personalizowania www.momoclothing.co przez produkty, które mogą znaleźć się w oparciu o produkty jakie kupiłeś, włożyłeś do koszyka, a także ich część, produkty, produkty-produkty podobne, ale nigdy nie są one bezpośrednio z Twoimi osobowymi osobowymi. (sesja trwa 30 dni od strony internetowej, po czym cookie jest kasowane);

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics jest "ciasteczka", czyli plików, które są dostępne na Twoim poziomie, w celu umożliwienia przeanalizowania przez www.momoclothing.co źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający firmę z niego.

Google Server na swoich serwerach pozyskane z informacjami na temat plików cookies i korzystam z tych informacji w celu tworzenia sieci i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również zmienić te informacje o tym samym, jeżeli będzie zobowiązana do stosowania na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te będą takie same informacje takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy nie są one związane z informacjami, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy danych i działań związanych z informacjami o tym, że są one dostępne.

Dane są dostępne przez 12 miesięcy od ostatniej operacji, po czym cookie jest kasowane.

D. Google AdWords (ciasteczka)

Google AdWords wykorzystuje "ciasteczka", czyli plików, które są dostępne na Twoim miejscu, w celu umożliwienia przez www.momoclothing.co oceny sytuacji i rozwoju działalności reklamowej z sieci sieci AdWords.

Google Server na swoich serwerach pozyskane z informacjami na temat plików cookies i korzystam z tych informacji w celu tworzenia sieci i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również zmienić te informacje o tym samym, jeżeli będzie zobowiązana do stosowania na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te będą takie same informacje takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy nie są one związane z informacjami, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy danych i działań związanych z informacjami o tym, że są one dostępne.

Dane są dostępne przez 12 miesięcy od ostatniej operacji, po czym cookie jest kasowane.

E. Cookies pochodzące z sieci

www.momoclothing.co korzysta ze strony i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej Września. Cookie takie mogą zawierać dane osobowe partnerowi do realizacji usługi dostarczanej www.momoclothing.co lub zawierające inne niż wymienione w tabeli dane dane.

www.momoclothing.co bardzo starannie dobiera swoich ulubionych stron nie odpowiada jednak za ich pliki w zakresie cookies. Dlatego też należy do każdego z naszych klientów w zakresie własnym i ne podjęcie decyzji, czy, akceptuję ich ciasteczka.

www.momoclothing.co-strona internetowa: www.momoclothing.co

1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA)

2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

 

V. Polityka prywatności-TwójSklep.pl

www.momoclothing.co bardzo starannie dobiera swoich ulubionych stron i również starannie ocenianie systemu plików w www.momoclothing.co linki do innych stron internetowych. www.momoclothing.co nie odpowiada jednak za standard i standard ochrony prywatności według właścicieli, czy też jest to dla tego typu stron. Dlatego też należy do każdego z naszych klientów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy może powierzyć im Twoje dane osobowe.

Google- https://www.google.pl/intl/pl/policies

Facebook- https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

 

 

VI. Dane dotyczące danych osobowych

W szczególnych szczególności, w których obowiązujące prawo nakazuje Kancelarie Danych Osobowych według danych osobowych, www.momoclothing.co dane takie jak również.

Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie onym synonimem przez prawo na podstawie określonych umów powierzenia prawa wyłącznie do wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów, które mogą być następujące: agencje reklamowe, banki, biura rachunkowe i rachunkowe, usługi związane z usługami IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przedsiębiorstwa w zakresie obsługi klienta.

W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące standardową normę ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

 

VII. Strona główna Polityka prywatności TwójSklep.pl

www.momoclothing.co "sobie prawo zmiany polityki", o ile będzie miał tego prawo prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne www.momoclothing.co lub zmiana będzie standardem w zakresie od minimum prawem do prawa.

O takiej zmianie www.momoclothing.co powiadomi drogą elektroniczną (na stronie przy pomocy poczty elektronicznej).

Strona główna Polityka prywatności zawsze będzie można znaleźć pod adresem http://www.momoclothing.co/strona/polityka-prywatnosci-2.

 

 

VIII. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

 1. lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 3. Do zrobienia danych osobowych;

 4. sprostowania lub zmiany danych osobowych;

 5. dane dotyczące danych osobowych;

 6. Data zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 7. Skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze łem udzieloną Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw może być członkiem.

 

IX. Kontakt

www.momoclothing.co kontaktuje się z pomocą prawa z powodu e-maila, a tylko w szczególnych możliwości korzystamy z danego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych amy do kontaktu e-mail mo.mo.clothing@outlook.com.

W przypadku chęci aktualizacji lub zmiany danych osobowych, o ile nie mogę lub nie może zrobić tego celu, prosimy o kontakt e-mail mo.mo.clothing@outlook.com

W powyższych sprawach można również korespondent z nami pod adresem:


Michalina Olszewska

ul. Słonimskiego 2/16

80-280 Gdańsk

NIP: 5842795913, REGON: 386817762